Psihomotorni razvoj: Od embriona do zdravog čoveka

Znanje u čvrstom pakovanju

Naučnici i stručnjaci u domenu sporta izdvojili su u različitim segmentima istraživanja parametre koje smatraju bitnim za dobijanje relevantnih podataka, a primenom istih, treneri i profesori fizičke kulture u stanju su da aktivnije prate razvoj vezbača.
Čovekov razvoj je prirodno određen, ali načini pomeranja granica, te razvoja do optimalnog nivoa su brojni. Danas, nažalost, svedoci smo sve većeg opterećenja dece nastavnim gradivom i zanemarivanjem potrebe za igrom kroz koju se razvija i telo i duh. Kaže se da je znanje “majka života”, a zaboravlja se da to isto znanje treba “zapakovati u čvrsto pakovanje”, a to je telo.
Opet se vraćamo nauci.
Osnovne biomotoričke karakteristike mogu se podeliti na: brzinu, koordinaciju, izdržljivost, snagu i fleksibilnost.
Evropski koncil u sklopu programa EUROFIT predstavlja niz testova po kojima se osnovne i kompleksne motoričke sposobnosti srednjoškolaca moraju testirati. Po toj podeli razlikuju se sledeće fizičke karakteristke: agilnost, mišićna sila (statička i eksplozivna), kardio-respiratorna izdržljivost, mišićna izdržljivost, telesna kompozicija, fleksibilnost i brzina koordinacija – ravnoteža.

Zasto nam je važna EU?

Brojne su organizacije u okviru EU, a svaka od njih opredeljena je da usko-stručno prati određene oblasti. Jedna od tih oblasti je i fizička kultura, odnosno njen uticaj na savremenog čoveka.
Naučnici i stručnjaci u domenu sporta tako su izdvojili parametre koje smatraju bitnim za dobijanje relevantnih podataka u različitim segmentima istraživanja. Obradom podataka dolaze do preporučljive vrednosti za datu populaciju (muškarce, žene, različite uzrasne kategorije…), a primenom istih, treneri i profesori fizičke kulture u stanju su da aktivnije prate razvoj vezbača.

Za početni biološki razvoj (do sedme godine) svake od ovih sposobnosti neophodna je igra, koja se može posmatrati kroz pet oblika: funkcionalne igre, igre mašte, recepcijske, stvaralačke i kolektivne igre.
U određenom periodu razvoja pojedine igre imaće veći značaj za razvoj motorike. Motorni razvoj, koji je usko povezan sa razvojem svih funkcionalnih sistema u organizmu i razvojem psihičkog života, velikim delom genetski je opredeljen.
Razvijanje, navedenih motoričkih karakteristika, dešava se nelinearno. To znači da postoje periodi u razvoju kada se izvesne karakteristike intezivnije razvijaju i kada im se usmerenim treningom treba posvetiti.
Vreme za početak treninga motoričkih sposbnosti, prema tome je određen ovako:
• izdržljivost 4 – 5 god.
• fleksibilnost 8 – 10 god.
• brzina 10 -11 god.
• snaga 13 – 14 god.
• anaerobna izdržljivost 12 – 14 god.
Motorička komponenta koja nam može ukazati na postojanje određenih problema u razvoju jeste okretnost. Opšta okretnost (postoji i specifična) je mera razvoja, odnosno sazrevanja centralnog nervnog sistema i u najvecoj meri je već određena genetikom