Rečnik

Rečnik

A

Achi no ura - stopalo
Achi no yubi - nožni prst
Achi - noga
Age uke - blok gornje regije spoljašnjim delom podlaktice
Ago - brada
Ashi mae geri - mae geri izveden prednjom nogom
Ashimoto - prednji deo noge
Asi kubi - ris stopala
Atami - glava

B

Barai- čišćenje
Bassai dai - prva Bassai kata, jednostavnija majstorska kata
Bassai sho - druga Bassai kata, majstorska kata
Bokucu jame - zatvori oči
Bokucu jasme- otvori oči
Buji - pokret izveden bez napora
Bunkai - vežbanje kate sa realnim protivnikom

C

Chinte - majstorska kata, savremena verzija
Choku zuki - direktan, pravolinijski udarac čelom pesnice u visokom stavu
Chudan - srednja regija (od pojasa do vrata)

D

Dachi - stav ili položaj tela kanoniziovan i strogo određen
Dan - stepen majstorskog zvanja
Dojo - posebna sala u kojoj se vežba samo karate

E

Enbusen - linija izvođenja kate; “U kati, kud god pošao, moraš se vratiti na mesto polaska”, kaze Funakoši Gichin
Enpi - “Let lastavice”, majstorska kata
Enpi - lakat
Enpi uchi - ručna tehnika, udarna površina je lakat

F

Full-kontakt (karate) - karate “punog kontakta”, ekstremno borilački i takmičarski orjentisan produkt savremenog karatea

G

Gai wan- spoljašnji deo pesnice
Gankaku (kata) - “Gavran na steni”, majstorska kata
Gedan uke - niski blok
Gedan barai - blok donje regije spoljašnom stranom podlaktice
Gedan - donja regija (od pojasa naniže)
Geri - udarac nogom
Gojo shiho dai - prva savremena Gojo shiho kata, majstorska kata
Gojo shiho sho - druga savremena Gojo shiho kata, majstorska kata
Gojo shiho - “54 korak pijanog čoveka”, majstorska kata
Goshi - bok
Gyako zuki - udarac čelom pesnice, suprotnom rukom u odnosu na stav

H

Hajime - počni
Hai - leđa
Haishu - nadlanica
Haiwan - spoljna strana podlaktice
Harai uke - kruznji blok unutrašnjom srtanom podlaktice
Hara - stomak
Heian shodan - prva Heian kata, učenička kata, “Mirni um”
Heian godan - peta, poslednja Hean kata, učenička kata
Heiko dachi - stav paralelnih stopala, jedan od prirodnih stavova
Hidari - levo
Hiji-ate - tehnika izvođenja levom rukom
Hijio - lakat
Hiki ashi - pripremni među položaj kod nožnih tehnika
Hitai - celo
Ho - polustepen, odnosi se na majstorska zvanja
Hungetsu - “Kata polumeseca”, kata snage, majstorska kata

I

Ioi dachi - pripremni stav neposredno pre početka vežbanja
Ippon kumite - dogovoreni sparing “na jedan korak”

J

Jitai - gornji deo tela
Jitte - kata “Deset ruku”, majstorska kata
Join (kata) - majstorska kata, dobila ime po staro kineskom generalu Jionu
Jui-kumite - slobodni sparing uz upotrebu elemenata tehnike
Juji uke - blok ukrštenih podlaktica

K

Kagi zuki - udarac ruke poput kuke
Kake uke - blok otklanjanjem
Kakiwake uke - klinasto razdvojen blok
Kamae - podrazumeva poziciju, stav i stanje spremnosti karatiste dok očekuje napad. Kamae može biti defanzivan ili ofanzivan. Predstavlja položaj idealno raspoređene energije
Kama - srp
Kanku dai - prva kanku kata, “Pogled u nebo”, majstorska kata
Kanku sho - druga kanku kata, majstorska kata
Karate Do - put “prazne ruke” Borilačka veština bez oružija. Način razmišljanja, stil života
Karate Gi - odelo karatiste
Karateka - specijalista za karate
Karate - pravo značenje”kineska ruka”, kasnije u XX veku pod uticajem Japana menja prevod u “prazna ruka”
Karate - sveobuhvatni sistem vežbanja,borilačka veština ili sport
Karateka - karatista
Kata - borba sa više zamišljenih protivnika
Kata kumite - primena vezanih elemenata iz kate u realnoj borbi
Kata-ne - iznad ramena
Keage - varijanta izvodjenja pojednih nožnih tehnika “trzanjem”
Keito - prvi zglob palca
Kekomi - varijanta izvođenja pojedinih nožnih tehnika “guranjem”
Ken - pesnica
Kiai - karakterističan krik koji se ispusta pri napadu. Ima višestruku ulogu: da se protivnik zbuni i uplaši, jer će tako pogrešno reagovati. Istovremeno se pri kiaiu duboko i potpuno izdiše vazduh, što koristi da se snaga što efikasnije iskoristi u napadu.
Kiba Dachi - “jahaći stav”
Kime - element na kome se stalno insistira, jer sem koncetracije mišića i fizičke snage, podrazumeva i koncetraciju psihičke snage. Trenutni efekat pražnjenja maksimalne energije pri izvođenju karate tehnike.
Koahai - početnik
Kokoro - srce
Kokutsu dachi - zadnji stav , “stav male pagode”
Kosa Dachi - zadnji stav
Kosi kamae - bočna otvorena pozicija
Kumite - borba u karateu
Kung-fu - ogranak karate sistema nastao u kini
Kyaku dachi - stav na jednoj nozi
Kyu - stepen učenickog zvanja

L

Leight-contact - karate “lakog kontakta”, borilačka forma koja podrazumeva upotrebu snage i nanošenje izvesnog bola protivniku

M

Maashi geri kubi - polukružna nožna tehnika, udarna površina je kubi (ris stopala)
Mae geri - udarac nogom put napred, udarna površina je jagodica stopala
Mae keage - trzaj u visinu i unapred
Mawashi geri koshi - polukružna nožna tehika, udarna površina je koshi
Mawashi geri - polukružna nožna tehnika
Mawashi uchi - kružni udarac
Me - oko
Men - lice
Mi - telo
Migi te - tehnika izvođena desnom rukom
Migi - desno
Mizunagare - vodena bujica
Momo - butina
Morote uke - pojačani blok
Morote - pojačanje drugom rukom
Mune - grudni koš
Musubi dachi - stav priljubljenih peta

N

Nagashi uke - blok podlakticom sklanjanjem
Nai wan - unutrašnja podlaktica
Nakajubi - srednji prst
Niju shiho - “kata 24 prilaza”, majstorska kata
Niza Kutsu - zglob kolena

O

Obi - pojas
Oi zuki - dugački, direktni, pravolinijski udarac čelom pesnice
Osae uke - blokada sa hvatom otvorene sake
Os - označava pozdrav

R

Rei - komanda za pozdrav, izvodi se na pochetku i na kraju vežbanja
Ren geri - sliveno, sukcesivno izvođenje dve mae-geri tehnike
Ryo ken - obe pesnice

S

Sambon zuki - trostruka naizmenična tehnika čelom pesnice
Sambon kumite - sparing na tri koraka
Seiken - udarna površina prva dva zgloba stegnute pesnice, čelom pesnice
Sempai - učenik
Sensei - učitelj
Seoi - rame
Sho - dlan
Shotokan - stil karatea koji vežbamo. Postoji oko 400 karate stilova u svetu, a Shotokan je jedan od najvećih
Shuto uke - blok u predelu srednje regije bridom otvorene šake
Sokumen - strana
Sokuto - taban
Suigetsu - pleksus

T

Taikyoku shodan - prva Taykyoku kata, početnicka kata
Tanden - centar gravitacije
Tekki nidan - druga Tekki kata, majstorska kata, kata Jahacha
Tekki sandan - treća Tekki kata, majstorska kata
Tekki shodan - prva tekki kata, jednostavnija majstorska kata
Tekubi - zglob ruke
Te - ruka
Tetsui uke - blok u predelu srednje regije spoljašnjim delom podlaktice
Te-wasa - skup tehnika gde se energija koncetriše i emituje sa neke od udarnih površina ruke
Tori - napadač
Tsuki age - visoki udarac ka napred

U

Uchi komi - ulazak
Uchi uke - blok rukom koja se kreće ka spolja
Uchi - napad
Uke - onaj koji se brani
Unsoku - podkolenica
Unsu - “Rupa u oblaku”, majstorska kata
Ura zuki - kratki bod, udarac stegnutom pesnicom
Ushiro ate - blok odpozadi
Ushiro geri - nozni udarac unazad, udarna površina je peta
Ushiro - pozadi

W

Wankan - majstorska kata, ima arhaičnu i savremenu verziju
Wanshu - kata kineskog ucitelja Wanshua, majstorska kata
WUKO - Svetska karate organizacija kojoj pripadamo i mi

Y

Yame - prekini
Yasme - odmori
Yodan - gornja regija
Yohon nukite - “bodež”, udarac vrhovima prstiju
Yoi - pripremi se
Yoko empi uchi - udarac laktom na stranu
Yoko geri keage - nožni udarac bridom stopala
Yoko uke - blok sa strane
Yoko - u stranu
Yubi - prst

Z

Zanshin - usredsređenost
Zenkutsu dachi - “stav pagoda” ili prednji stav
Zuki - udarac