Održana obuka prve pomoći

Održana obuka prve pomoći

Na Medicinskom fakultetu u Beogrdau, u organiziciji SUMC-a (Studentske unije medicinara) tokom jula je održana obuka u prvoj pomoći. Jedan od predavača i instruktora na obuci bio je i Nikola Bačujkov, apsolvent Medicinskog fakulteta, koji je u obuku uključio trenere i vežbače našeg kluba. Nakon dvonedeljne obuke ispit su polagali i sa uspehom završili Vesna Vuković i Vlada Timotijević.